Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

HUEN
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic ste o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică a Universităţii Creştine Partium  din Oradea în cadrul căreia se asigură pregătirea specifică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic.

 

  • Nivelul I. (iniţiere) BA -  durata 3 ani, cursuri de zi, locuri cu taxă
  • Nivelul II. (aprofundare) MA -  durata 2 ani, cursuri de zi, locuri cu taxă
  • Program postuniversitar (BA, Nivelul I.) -  durata 1 an, cursuri de zi, locuri cu taxă
  • Program postuniversitar (MA, Nivelul II) - -  durata 1 an, cursuri de zi, locuri cu taxă

 

Descoperă modulele noastre

 

Programul de formare psihopedagogică este unic la nivel de ţară, fiind realizat în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 4139/2022 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea programului de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

  • Înscrierea la cursurile DPPD este opţională şi constă în completarea unei fişe de înscriere, depunerea următoarelor acte la secretariat: copie legalizată după certificatul de naştere, copie după cartea de identitate, o adeverinţă din care reiese statului de student (dacă este cazul), diploma/adeverinţă din care reiese absolvirea Nivelului I. al cursurilor psihopedagogice (pentru înscrierea la Nivelul II.), dovada plaţii taxei de înscriere (50 Ron);
  • Admiterea la cursurile DPPD Nivelul I. se realizează pe baza unui interviu ce vizează identificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice;
  • Admiterea la cursurile DPPD Nivelul II. se realizează pe baza unui interviu ce vizează cunoştinţele dobândite la Nivelul I. şi experienţa de la catedră, precum şi pe baza unei bibliografii;
  • Personaele care nu optează pentru Programul de formare psihopedagogică prin DPPD în timpul studiilor de licenţă, îl pot urma în regim postuniversitar, după obţinerea licenţei, cf. O. M. nr. 4139/2022 cu modificările şi completările ulterioare;
  • Planul de învăţământ după care se desfăşoara Programul de formare psihopedagogică este aprobat de M.E.N.

 

cadre didactice

Dr. Andrea Bánffi-Benedek
Dr. Andrea Bánffi-Benedek
Conferențiar universitar
Dr. Julianna Borbély
Dr. Julianna Borbély
Lector universitar
Dr. Andrea Bordás
Dr. Andrea Bordás
Lector universitar
Dr. Brigitta Balogh
Dr. Brigitta Balogh
Conferențiar universitar
Dr. Iréne Kányádi
Dr. Iréne Kányádi
Lector universitar
Dr. János Kiss
Dr. János Kiss
Profesor universitar
Dr. Sára Magyari
Dr. Sára Magyari
Conferențiar universitar

 

secretar

Előd Balog
Előd Balog
Secretar, Dep. pentru pregătire personalului didactic

 

Știri
Vizualizați toate

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Előd Balog

Program de funcționare: în zilele de lucru între orele 9–11 și 14–15

 
Universitatea Creștină Partium 2024 Confidențialitate Politica cookie
PNRR
PKE
PNRR
Confidențialitate Politica cookie Universitatea Creștină Partium 2024
Proiectat de:Noncommon.design
Dezvoltat de:BTZ web
a