Universitatea Creştină Partium

HUEN
Istoric
Istoric
Până în prezent, UCP a semnat mai mult de 25 acorduri de cooperare cu diverse instituții, în plus față de cele peste 70 de acorduri în cadrul programului Erasmus, devenind astfel membru al unor rețele universitare importante.
Istoric
2024
13-14 iunie 2023
Rețeaua UniNet de instituții de învățământ superior și de cercetare legate de minoritățile lingvistice europene va fi înființată la conferința organizată de provincia Friesland din Țările de Jos și de Universitatea Creștină Partium cu sprijinul Rețelei de promovare a diversității lingvistice (NPLD).
25 aprilie 2023
Lista cursurilor acreditate UCP este extinsă cu cursul de master în Finanțe.
30 septembrie 2022
30 septembrie 2022 Conferința Rectorilor Maghiari are loc la Universitatea Creștină Partium.
Conferința Rectorilor Maghiari are loc la Universitatea Creștină Partium.
19 ianuarie 2022
Universitatea Sapientia, Institutul Teologic Protestant din Cluj și Universitatea Creștină Partium înființează un consorțiu universitar numit Pro Bono Publico.
octombrie 2020
octombrie 2020 Începând cu anul universitar 2020-2021, la UCP vor începe un curs de licență de 4 ani pentru Interpretare muzicală – Canto, precum și un master în Traducere și Interpretare.
Începând cu anul universitar 2020-2021, la UCP vor începe un curs de licență de 4 ani pentru Interpretare muzicală – Canto, precum și un master în Traducere și Interpretare.
augusztus 2020
Postul de prorector este deținut de profesorul universitar dr. Enikő Maior.
10 martie 2020
10 martie 2020 Reprezentanții profesorilor și studenților îl aleg pe Profesorul Dr. József Pálfi în funcția de rector pentru un al doilea mandat de patru ani.
Reprezentanții profesorilor și studenților îl aleg pe Profesorul Dr. József Pálfi în funcția de rector pentru un al doilea mandat de patru ani.
2020
19 decembrie 2019
ARACIS reînnoiește acreditarea universității, calificând-o ca fiind o "instituție de încredere". Pentru prima dată în istoria sa, la sfârșitul anului 2019, toate programele de licență și masterat de la Universitatea Creștină Partium sunt complet acreditate.
22 aprilie 2019
ARACIS acreditează programele de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Finanţe şi bănci.
25 mai 2018
Network Promoting Linguistic Diversity acceptă Universitatea Creștină Partium ca membru asociat.
1 octombrie 2017
1 octombrie 2017 Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a inaugurat noua clădire a Universității.
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a inaugurat noua clădire a Universității.
17 iunie 2017
În cadrul ceremoniei de închidere a anului universitar, statuia poetului János Arany este dezvelită în curtea universității (căminul îi poartă numele).
18 noiembrie 2016
Senatul Universității aprobă noua Cartă a Universității.
27 octombrie 2016
Programul de licență în Limba și Literatura Maghiară este acreditat de ARACIS.
27 iulie 2016
Senatul Universității aprobă structura universității actualizată, care cuprinde patru departamente, organizate în două facultăți. Noua structură universitară este următoarea: Facultatea de Litere și Arte: Departamentul de Arte, Departamentul de Limbă și Literatură; Facultatea de Economie și Științe Sociale: Departamentul de Științe Socio-Umane, Departamentul de Economie.
21 aprilie 2016
Consiliul de Administrație al Fundației Sapientia și Pro Universitate Partium acceptă în unanimitate planul de acțiune prezentat de Rectorul Dr. József Pálfi referitor la reforma structurală și organizațională a universității și schema sa de asigurare a unei funcționări eficiente din punct de vedere al costurilor.
martie 2016
Universitatea îl alege pe Dr. József Pálfi în funcția de rector și pe Dr. Gábor Flóra în funcția de prorector.
decembrie 2015
Comitetul de Conducere îl numește pe Dr. József Pálfi în funcția de rector interimar și pe Dr. Enikő Maior în funcția de prorector interimar.
28 mai 2015
ARACIS acreditează programul de master în Administrarea afacerilor în turism.
2015
27 iunie 2014
Senatul Universității decide să sprijine necesitatea unei reforme ample a universității și actualizarea viziunii și funcționării acesteia. La inițiativa Senatului, se înființează un comitet de planificare pentru elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune.
25 iunie 2014
ARACIS reînnoiește acreditarea Universității, calificând-o ca fiind o "instituție de încredere".
27 septembrie 2013
Conferința Rectorilor Maghiari este găzduită de Universitatea Creștină Partium.
15 februarie 2012
15 februarie 2012 UCP este introdusă pe lista instituţiilor de importanţă naţională pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor maghiarilor din România.
UCP este introdusă pe lista instituţiilor de importanţă naţională pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor maghiarilor din România.
2012
Senatul UCP decide înfiinţarea Institutului Psihopedagogic al Universităţii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane.
2012
Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar obţine autorizarea provizorie de funcţionare.
octombrie 2011
Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă noua Chartă a universităţii.
12 septembrie 2011
Sunt acreditate studiile de masterat: Ştiinţe teologice, Managementul dezvoltării afacerilor.
iulie 2011
ARACIS acreditează studiile de masterat Arta muzicală în cultura contemporană și Comunicare vizuală.
iulie 2010
Programele de licență Pedagogia Muzicală și Arte Plastice sunt acreditate.
2010
18 decembrie 2009
Ministerul Educaţiei Naţionale Române aprobă numirea în funcţia de rector al Universităţii pe conf. dr. János-Szatmári Szabolcs, ales de Senatul UCP. Dr. Horváth Gizella este aleasă în funcția de prorector.
12 octombrie 2009
Specializarea Limba şi literatura maghiară obţine autorizaţia provizorie de funcţionare.
9 iulie 2009
Se înfiinţează primele secţii de masterat: Politici sociale europene, Filosofie şi artă în spaţiul public, Multilingvism şi multiculturalitate, acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
30 septembrie 2008
După o întrerupere de aproape jumătate de secol se înfiinţează prima instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare al maghiarilor din Ardeal, recunoscut de către statul român: Universitatea Creştină Partium. Parlamentul României prin legea nr. 196/2008.10.21 declară acreditarea definitivă a Universităţii, precum şi a încă trei secţii din cadrul acesteia: Asistenţă socială, Limba şi literatura germană, Teologie didactică reformată.
1 septembrie 2008
Senatul Universităţii Creştine Partium o numeşte în funcţia de rector al universităţii pe conf. dr. Horváth Gizella.
iulie 2007
ARACIS acreditează secţia de Filosofie.
11 mai 2007
Universitatea Creștină Partium semnează un acord de cooperare strategică cu Universitatea Sapientia din Transilvania.
9 martie 2006
Se formează Consiliul Director al Universităţii Creştine Partium, funcţia de preşedinte fiind ocupată de Tőkés László, episcopul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.
august 2005
Conform notificării nr. 365/12.05.2005 emisă de Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Învățământ Superior, Universitatea Creștină Partium îndeplinește toate cerințele de acreditare.
august 2005
În baza unui acord cu Universitatea din Debrecen, în anul academic 2005/2006, programul de masterat Inginerie Agricolă este lansat ca o ramură a Universității din Debrecen.
2005
21 octombrie 2004
ARACIS acreditează secţiile Teologie didactică reformată - Limba şi literatura germană şi Teologie didactică reformată – Asistenţă socială.
12 mai 2004
Senatul Universităţii Creştine Partium îl numeşte în funcţia de rector al universităţii pe prof. univ. dr. Geréb Zsolt.
12 iunie 2003
ARACIS aprobă autorizaţia de funcţionare provizorie a specializărilor: Sociologie, Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română, şi a monospecializării Asistenţă socială.
29 august 2002
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă autorizaţie provizorie de funcţionare următoarelor specializări: Limba şi literatura română, Economia turismului, comerţului şi serviciilor, Limba şi literatura germană, Teologie, Comunicare vizuală (grafică publicitară).
31 mai 2002
Fundația Sapientia, Universitatea Sapientia din Transilvania și Universitatea Creștină Partium semnează un acord pentru crearea unei rețele comune de instituții private de învățământ superior în România.
13 mai 2002
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă autorizaţie provizorie de funcţionare următoarelor specializări: Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Filosofie.
24 ianuarie 2002
Ministerul Învăţământului din Ungaria pentru Universitatea Creştină Partium şi pentru Universitatea Maghiară din Ardeal Sapientia oferă posibilitatea accesării Seviciului Electronic Informaţional; utilizarea acestei baze de date, prin cele 1500 de reviste ştiinţifice cuprinse, facilitează într-un mod semnificativ activitatea ştiinţifică şi de cercetare din cadrul instituţiei.
28 noiembrie 2000
Guvernul României emite rezoluția nr. 1215/2000, conform căreia trei noi specializări sunt lansate la Universitatea Creștină Partium. În anul academic 2000–2001, structura universității este următoarea: Facultatea de Litere oferă formare în domeniul Profesor de Religie / Asistență Socială, Profesor de Religie / Limba și Literatura Germană, Profesor de Religie / Limba și Literatura Engleză. Facultatea de Științe Aplicate oferă formare în domeniul Pedagogia Muzicală / Muzică de Biserică, Management Instituțional. De asemenea, este începută formarea în domeniul Profesor de învățământ primar / Limbi moderne / Engleză sau Germană.
mai 2000
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Învățământ Superior acordă Universității Creștine Partium o licență provizorie de funcționare. În baza unui acord semnat cu Institutul de Studii Engleze și Americane al Universității din Debrecen pentru anul academic 2000–2001, sunt lansate două programe de studii noi: Limba și literatura engleză, precum și Limba și literatura engleză–Limba și literatura română.
2000
1 octombrie 1999
Membrii fondatori ai fundaţiei şi consiliul director al acesteia hotărăsc înfiinţarea Universităţii Creştine Partium şi decid începerea demersurilor necesare pentru acreditarea acesteia. Dr. Béla Kovács devine primul rector al universității; prorector este István Szűcs, iar apoi, din octombrie 2001 până în decembrie 2009, funcția este deținută de către Dr. Györgyi Szilágyi.
20 septembrie 1999
Prin decizia nr. 118/N/1999 a Tribunalului Judeţului Bihor este înregistrată Fundaţia „Pro Universitate Partium”, care asigură bazele legale ale funcţionării Universităţii Creştine Partium. În funcţia de preşedinte al fundaţiei este numit Tőkés László, episcopul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, vicepreședinte este Dr. Kovács Béla, iar membrii includ pe Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Tolnay István, Szűcs István, Pálfi József și Szilágyi Zsolt.
9 iunie 1998
În cadrul unei adunări generale ecumenice se declară înfiinţarea Universităţii Creştine Partium şi se întocmeşte o scrisoare de intenţie către Ministrul Educaţiei şi Învăţământului Andrei Marga.
11 decembrie 1996
Consiliul pentru Învăţământul Superior din Ardeal îşi exprimă acordul privind promovarea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” la statutul de universitate independentă. Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului îl numeşte în funcţia de rector pe profesorul universitar dr. Kovács Béla. Se decide înfiinţarea specializărilor Institutori – Limbi moderne şi Institutori – Cantori.
noiembrie 1995
Consiliul de Administrație al Colegiului decide separarea de Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca și înființarea unei instituții independente maghiare de învățământ superior, Universitatea Creștină Partium.
1995–2000
Oferta educaţională a Institutului se îmbogăţeşte cu următoarele specializări: Muzică bisericească – Pedagogie muzicală, Ştiinţe economice – Intendant Bisericesc.
1995
toamnă 1994
Reverendul József Pálfi este desemnat să înființeze capelanul colegiului.
1994–1995
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior acordă autorizaţie provizorie de funcţionare specializărilor: Teologie reformată – Asistenţă socială şi Teologie reformată – Limba şi literatura germană. Specializarea Teologie reformată – Drept nu obţine autorizaţia provizorie de funcţionare, studenţii înscrişi la această specializare, cu sprijinul Institutului se pot înscrie la alte instituţii.
1991. február
Prin adresa nr. 4805/1991 Secratariatul de Stat al Cultelor aprobă funcţionarea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” sub denumirea de Facultate teologie reformată din Oradea, filială a Institutului Teologic Protestant de grad universitar din Cluj. Îşi încep activitatea secţiile de Teologie reformată – Limba şi literatura germană, Teologie reformată – Drept, Teologie reformată – Asistenţă socială, forma de învăţământ zi, durata studiilor fiind de 5 ani. Se înfiinţează Căminul studenţesc reformat „Arany János”, cu scopul de a asigura loc de cazare şi cantină pentru studenţii Institutului, precum şi pentru elevii Liceului teologic reformat „Lorántffy Zsuzsanna.”
19 mai 1990
Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului prin hotărârea nr. 39/1990 declară întemeierea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” şi constituirea Consiliului Instituţional provizoriu. Primii membri fondatori ai Consiliului Instituțional sunt: Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Dr. Eszenyei Béla, Dr. András Ágoston, Deák Ödön, Sarkadi Pál și Dr. Major Huba. Pe data de 1 octombrie Institutul îşi începe activitatea cu 238 de studenţi înscrişi la secţia de teologie didactică, forma de învăţământ „fără frecvenţă”. Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului îl numeşte în funcţia de rector al Institului pe dr. Mester Zsolt.
 
Universitatea Creștină Partium 2024 Confidențialitate Politica cookie
PNRR
PKE
PNRR
Confidențialitate Politica cookie Universitatea Creștină Partium 2024
Proiectat de:Noncommon.design
Dezvoltat de:BTZ web
a