Partiumi Keresztény Egyetem

ROEN
Történetünk
Történetünk
Eddigi története során a PKE több mint 25 intézményi szintű együttműködési keretszerződést és több mint 70 Erasmus szerződést kötött meg, fontos egyetemi hálózatok tagjává vált.
Idővonal
2024
2023. június 13-14.
A hollandiai Frízföld Tartomány és a Partiumi Keresztény Egyetem által szervezett konferencián a Nyelvi Sokszínűséget Elősegítő Hálózat (NPLD) támogatásával megalakul az európai nyelvi kisebbségekhez kötődő felsőoktatási és kutatási intézmények UniNet hálózata.
2023. április 25.
A PKE akkreditált képzéseinek köre a Pénzügy mesterképzéssel bővül.
2022. szeptember 30.
2022. szeptember 30. A Magyar Rektori Konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen tartja plenáris ülését.
A Magyar Rektori Konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen tartja plenáris ülését.
2022. január 19.
Pro Bono Publico elnevezésssel egyetemi konzorciumot hoz létre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a Partiumi Keresztény Egyetem.
2020. október
2020. október A 2020-2021-es tanévtől 4 éves Magánének alapképzés, valamint  Fordító és tolmács mesterképzés indul a PKE-n.
A 2020-2021-es tanévtől 4 éves Magánének alapképzés, valamint  Fordító és tolmács mesterképzés indul a PKE-n.
2020. augusztus
A rektorhelyettesi tisztséget Dr. Maior Enikő egyetemi tanár tölti be.
2020. március 10.
2020. március 10. A PKE főállású oktatói és hallgatói képviselői újabb négy éves mandátumra rektorrá választják Dr. Pálfi József egyetemi tanárt.
A PKE főállású oktatói és hallgatói képviselői újabb négy éves mandátumra rektorrá választják Dr. Pálfi József egyetemi tanárt.
2020
2019. december 19.
Az ARACIS további öt évre megújítja a PKE intézményi akkreditációját, Bizalom-minősítéssel. A 2019. esztendőt úgy zárja a PKE, története során először, hogy minden BA és MA képzése teljes jogkörű akkreditációval rendelkezik.
2019. április 22.
Az ARACIS akkreditálja az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája, valamint a Bank és pénzügyek alapképzéseket.
2018. május 25.
A Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (Network Promoting Linguistic Diversity) társult tagjai közé fogadja a PKE-et.
2017. október 1.
2017. október 1. Dr. Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében felavatják a PKE Sulyok István utcai új egyetemi épületét.
Dr. Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében felavatják a PKE Sulyok István utcai új egyetemi épületét.
2017. június 17.
A PKE tanévzáró ünnepségének keretében kerül sor Arany János teljes alakos szobrának ünnepélyes felavatására.
2016. november 18.
A PKE Szenátusa elfogadja az új Egyetemi Chartát.
2016. október 27.
A Magyar nyelv és irodalom szak elnyeri az akkreditációt.
2016. július 27.
A Szenátus elfogadja a PKE korszerűsített, két karra és a hozzájuk tartozó négy erős, komplex tanszékre épülő akadémiai struktúráját. Az új egyetemi struktúra a következőképpen alakul: Bölcsészettudományi és Művészeti Kar: Művészeti Tanszék, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék; Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Humántudományi Tanszék, Gazdaságtudományi Tanszék.
2016. április 21.
A Sapienta Alapítvány Kuratóriuma és a PUPA egyhangúlag elfogadja a Dr. Pálfi József rektor által előterjesztett, az egyetem szerkezeti-szervezeti megújítására, költséghatékony működésének biztosítására irányuló cselekvési tervet.
2016. március
A PKE megválasztja Dr. Pálfi József egyetemi docenst a rektori funkció betöltésére. A rektorhelyettesi tisztséget 2016 májusától Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár tölti be.
2015. december
Dr. Pálfi József egyetemi docenst nevezik ki a fenntartó testületek megbízott rektornak, Dr. Maior Enikőt egyetemi docenst megbízott rektorhelyettesnek.
2015. május 28.
Az ARACIS akkreditálja az Idegenforgalmi gazdálkodás mesterképzést.
2015
2014. június 27.
A PKE Szenátusa határozatban nyilvánítja ki, hogy támogatja a teljes körű egyetemi reformigényt, az egyetemi jövőkép és működés korszerűsítését. A konkrét cselekvési terv és stratégia kidolgozása érdekében Dr. Pálfi József szenátusi elnök kezdeményezésére Egyetemi Reformbizottság kezdi meg munkáját.
2014. június 25.
Az ARACIS megújítja a PKE intézményi akkreditációját Bizalom-minősítéssel.
2013. szeptember 27.
A Partiumi Keresztény Egyetemen tartja plenáris ülését a Magyar Rektori Konferencia.
2012. február 15.
2012. február 15. A Magyar Kormány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése értelmében a PKE bekerül a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti jelentőségű intézmények sorába.
A Magyar Kormány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése értelmében a PKE bekerül a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti jelentőségű intézmények sorába.
2012
A PKE Szenátusa úgy dönt, hogy létrehozza az egyetem Pszichopedagógiai Intézetét a Társadalom- és Humántudományi Karon belül.
2012
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája specializáció ideiglenes működési engedélyt kap.
2011. október
A Román Oktatási Minisztérium jóváhagyja a PKE Chartáját.
2011. szeptember 12.
Az ARACIS akkreditálja a Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje mesterképzést.
2011. július
A Zeneművészet az audiovizuális kultúrában és a Vizuális kommunikáció mesterképzések megszerzik az akkreditációt.
2010. július
A Zenepedagógia, valamint a Képzőművészet – Reklámgrafika alapképzések megszerzik a végleges akkreditációt.
2010
2009. december 18.
A Román Oktatási Minisztérium jóváhagyja a PKE Szenátusa által megválasztott rektor, Dr. János-Szatmári Szabolcs egyetemi docens kinevezését. A rektorhelyettesi tisztségbe Dr. Horváth Gizellát választják meg.
2009. október 12.
Az ARACIS jóváhagyja a Magyar nyelv és irodalom szak működési engedélyét.
2009. július 9.
A Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) akkreditálja az egyetem négy mesteri képzését: Európai szociálpolitikák, Filozófia és művészet a nyilvános térben, Politikai filozófia, Többnyelvűség és multikulturalitás.
2008. szeptember 30.
A Román Képviselőház plenáris ülése 185 igen, 15 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadja a PKE akkreditációjáról szóló törvényt. A törvény értelmében az Egyetem önállóan szervezhet záróvizsgákat, beindíthatja a mesterképzést, kiteljesítheti a bolognai rendszert, nemzetközi pályázatokon vehet részt. Közel fél évszázados megszakítás után létrejön az erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézménye: a Partiumi Keresztény Egyetem. A román parlament a 196/2008.10.21 számú törvényben mondja ki az Egyetem, ezen belül pedig három szak – Szociális munka, Német nyelv és irodalom, valamint Református didaktikai teológia – végleges akkreditációját.
2008. szeptember 1.
A PKE Szenátusa megválasztja Dr. Horváth Gizella egyetemi docenst az intézmény rektori funkciójába.
2007. július
Az OAT akkreditálja a Filozófia szakot.
2007. május 11.
A PKE stratégiai együttműködési megállapodást köt a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel.
2006. március 9.
Megalakul a PKE Vezető Tanácsa.
2005. augusztus
Az OAT 365/12.05.2005 számú értesítője szerint a Partiumi Keresztény Egyetem teljesíti az akkreditáció összes szakmai feltételeit.
2005. augusztus
A PUPA és a Debreceni Egyetem közötti egyezmény értelmében a 2005/2006-os egyetemi évben megkezdi működését a Debreceni Egyetem kihelyezett tagozataként a Mezőgazdasági mérnökképzés.
2005
2004. október 21.
Az OAT akkreditálja a Református didaktikai teológia–Német nyelv és irodalom és a Református didaktikai teológia–Szociális munka szakokat.
2004. május 12.
A PKE Szenátusa megválasztja Dr. Geréb Zsolt kolozsvári egyetemi tanárt a rektori funkcióba.
2003. június 12.
Az OAT jóváhagyja a Szociológia, Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom, Szociális munka szakok ideiglenes működési engedélyét.
2002. augusztus 29.
Az OAT jóváhagyja a Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana, a Német nyelv és irodalom, a Teológia, és a Képzőművészet szakok ideiglenes működési engedélyét.
2002. május 31.
A Sapientia Alapítvány, a Sapientia EMTE és a PKE megállapodást köt az egységes romániai magyar magán-felsőoktatási hálózat megteremtése céljából.
2002. május 13.
Az Országos Akkreditációs Tanács (OAT) jóváhagyja a Román nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom, Filozófia szakok ideiglenes működési engedélyét.
2002. január 24.
A Magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetőséget biztosít a PKE és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem számára az Elektronikus Információs Szolgáltatáshoz (EISZ), amelynek használata, a mintegy 1500 tudományos szakmai folyóirat, a kutatói adatbázis jelentősen segítik az intézményben folyó tudományos munkát.
2000. november 28.
Románia Kormánya az 1215/2000 számú határozatában rendelkezik a PKE és az intézmény három új szakának engedélyezéséről. A 2000/2001-es egyetemi évben az egyetemi struktúra a következőképpen alakul: Bölcsészettudományi Kar: Református vallástanár–Szociális munka, Református vallástanár–Német nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom. Alkalmazott Tudományok Kar: Zenepedagógia-Egyházi zene, Intézményi menedzsment. Főiskolai Kar: Tanító–Idegen nyelv oktató (angol-német).
2000. május
Az OAT döntést hoz a PKE ideiglenes működési engedélyének odaítéléséről. A 2000/2001-es tanévben a Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézetével kötött megállapodás alapján beindul az Angol nyelv és irodalom valamint az Angol–román szak.
2000
1999. október 1.
A PUPA alapító tagjai és kuratóriuma határozatban mondják ki a PKE létrehozását és indítványozzák az akkreditációs folyamat megkezdését. Az egyetem első rektorává Dr. Kovács Bélát nevezik ki; a rektorhelyettesi tisztséget Szűcs István, majd 2001 októberétől 2009 decemberéig Dr. Szilágyi Györgyi tölti be.
1999. szeptember 20.
A Bihar megyei Törvényszék 118/N/1999 számú határozatával hivatalos bejegyzésre kerül a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA), mely a PKE jogi hátterét kívánja biztosítani. A Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriumának elnöke Tőkés László, alelnöke Dr. Kovács Béla, tagjai Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Tolnay István, Szűcs István, Pálfi József, Szilágyi Zsolt.
1998. június 9.
Nagyváradon a KRE visszaszerzett székházában tartott ökumenikus nagygyűlésen megfogalmazzák a Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásának szándékát, majd levelet intéznek Dr. Andrei Marga nevelésügyi miniszterhez, amelyben hivatalosan kérik az intézmény törvény általi létrehozását.
1996. december 11.
A SIRF Vezető Tanácsa kinevezi Dr. Kovács Béla temesvári egyetemi tanárt a rektori funkcióba. A rektorhelyettesi tisztségbe Szűcs István egyetemi adjunktus kap kinevezést.
1995. november
A Főiskola Vezetőtanácsa elhatározza az intézmény leválását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről és önálló felsőoktatási intézménnyé alakulását kezdeményezi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) néven.
1995–2000.
A Főiskola képzési struktúrája a következő szakokkal bővül: Menedzsment, Zenepedagógia, Tanítóképző – Idegen nyelv.
1995
1994. ősz
Pálfi József református lelkipásztor püspöki kinevezést kap és megszervezi a főiskolai lelkészséget.
1994–1995.
Az Országos Akkreditációs Tanács (OAT) ideiglenes működési engedélyt ad a Vallástanár–Szociális munka és a Vallástanár–Német nyelv és irodalom szakoknak. A Vallástanár-Jogtudományszakot hároméves működés után önkényesen megszüntetik.
1991. február
A Vallásügyi Államtitkárság 4805/1991 számú átiratában engedélyezi a SIRF működését a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nagyváradi Református Teológiai Karaként. A vallástanárképzés két helyszínen – Nagyváradon és Zilahon – történik.
1990. május 19.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) Igazgatótanácsának 39/1990 számú határozata kimondja a Sulyok István Református Főiskola (SIRF) megalakulását és az ideiglenes Intézeti Tanács megszervezését. Az Intézeti Tanács első, alapító tagjai: Eszenyeiné Dr. Széles Mária, Dr. Eszenyei Béla, Dr. András Ágoston, Deák Ödön, Sarkadi Pál és Dr. Major Huba. Ez év október 1-én, 238 hallgatóval elkezdődik a vallástanárok képzése. A Főiskola első megbízott rektora Dr. Mester Zsolt.
 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a