Partiumi Keresztény Egyetem

ROEN
Meghirdetett állások
Meghirdetett állások
2023/2024 II. félév

 

 

 

 

 

Lista posturilor didactice scoase la concurs în anul universitar 2023/2024 sem. II. – pe perioadă nedeterminată

 

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

13

Conferențiar

Finanțele întreprinderii

Finanțele întreprinderii

Piețe financiare

Gestiunea portofoliilor de titluri financiare

Facultatea de Științe Economice și Sociale

 

Departamentul de Economie

21

Lector

Mărfuri și securitatea consumatorului

Geografie economică

Geografia turismului

Geografie economică

Geografie economică

Marketingul serviciilor

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și Literatură

9

Conferențiar

Traducere de texte literare

Cultura cinematografică americană

Traduceri computerizate II. (EN)

Interpretare consecutivă (EN-MA)

Interpretare consecutivă (MA-EN)

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și Literatură

24

Lector

Curs practic de limbi străine (germană/franceză) I.

Limba străină

Limba engleză/germană/franceză

Limba străină

Curs practic de limbi străine (germană) III.

Limba străină

Limba engleză/germană/franceză

Limba străină

 

 

 

 

 

 

2023/2024 I. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 21

Disciplinele din planul de învățământ:
Studiul culorii pentru grafică
Studiul culorii pentru grafică 1.
Studiul culorii pentru grafică 2.
Investigații alternative în desenul pt. foto-video 1.
Investigații alternative în desenul pt. grafică 1. Studiul culorii și formei
Investigații alternative în desenul pt. foto-video 2.
Investigații alternative în desenul pt. grafică 2.
Investigații alternative în desenul pt. foto-video 3.
Investigații alternative în desenul pt. grafică 3.
Investigații alternative în desenul pt. foto-video 4.

 

Calendarul desfășurării concursului

Lector universitar poz. 21 Departamentul de Arte

 

Departamentul de Limbă și literatură

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 23

Disciplinele din planul de învățământ:
Limba engleză
Limba străină
Limbi străine 1. (engleză)
Limba engleză
Limba străină, Limbi străine 2. (engleză)
Limba modernă - Engleză 1.
Limba modernă - Engleză 2.
Limba modernă - Engleză 3.
Limba modernă - Engleză 4.

 

Calendarul desfășurării concursului

Lector universitar poz. 23 DLL

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: Conferențiar

Poziția în Statul de funcții: 7

Disciplinele din planul de învățământ:
Matematică - învățământ primar și preșcolar
Didactica matematicii în învățământul preșcolar
Practică pedagogică III. (învățământ preșcolar 1.)
Didactica matematicii în învățământul primar
Practică pedagogică V. (învățământ primar 2.)
Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

 

Calendarul desfășurării concursului

DSSU Conferențiar univiversitar poz. 7

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 19

Disciplinele din planul de învățământ:
Fundamentele psihologiei
Psihologia dezvoltării
Psihologia educației
Metodologia cercetării în științele educației
Practica pedagogică IV. (învățământ primar 1.)
Educație timpurie
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Integrare și incluziune la vârstele mici
Managementul clasei/grupei

 

Calendarul desfășurării concursului

Lector universitar poz. 19 DSSU

 

Departamentul de Economie

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 24

Disciplinele din planul de învățământ:
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Aplicații informatice în economie
Aplicații informatice în economie

 

Calendarul desfășurării concursului

Lector universitar poz. 24 Departamentul de Economie

 

2022/2023 II. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Acompaniament canto 5.
Acompaniament canto 5.
Acompaniament canto 6.
Acompaniament canto 6.

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector univ. poz. 22. Departamentul de Arte

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 23

Disciplinele din planul de învățământ:
Istoria mediilor
Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator
Istoria reclamei
Istoria reclamei
Interferențe creatoare în artele audiovizuale
Studii interdisciplinare între istoria mediei și media art 

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector univ. poz. 23. Departamentul de Arte

 

Departamentul de Limbă și literatură

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Limba engleză
Limba engleză contemporană (Fonetică și fonologie)
Limba engleză contemporană (Fonetică și fonologie)
Limba engleză
Interpretariat (EN) 3
Retroversiuni 1
Interpretariat (EN) 4
Traducere creativă
Interpretare simultană (MA-EN)

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector univ. poz. 22. DLL

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie 

Funcție didactică: asistent universitar pe o perioadă determinată de 2 ani 

Poziția în Statul de funcții: 30

Disciplinele din planul de învățământ:
Economie (FB)
Economie (M)
Management (FB)
Management (ECTS)
Economia europeană (ECTS)
Economia europeană (M)
Etică și integritate economică (ECTS, FB, M)
Managementul servicilor (ECTS)
Modelarea economico-financiară (FB, M)
Management internațional (M)
Management strategic (M, ECTS)

Calendarul desfasurarii concursului intern pe poz. 30 DE

Descriere post asistent universitar poz. 30 DE

 

2022/2023 I. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 23

Disciplinele din planul de învățământ:
Istoria mediilor
Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator
Istoria reclamei
Istoria reclamei
Interferențe creatoare în artele audiovizuale
Studii interdisciplinare între istoria mediei și media art 

 

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector universitar poz. 23 DA

 

2021/2022 II. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Conferențiar

Poziția în Statul de funcții: 8

Disciplinele din planul de învățământ:
Animație pe calculator 1
Animație pe calculator 2
Animație pe calculator 3 

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post conferențiar univ. poz. 8 DA

 

Funcție didactică: asistent pe perioadă determinată

Poziția în Statul de funcții: 34

Disciplinele din planul de învățământ:
Procesarea imaginii pe calculator
Studiul compoziţiei pt. grafică
Tipografie
Grafică editorială și publicitară
Sisteme de reprezentări spațiale
Tehnici grafice gravură
Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator
Compoziţie grafică de carte
Explorări creative în grafică
Investigații alternative în tehnici de multiplicare
Poster design 

Descriere post asistent determinat poz. 34 DA

Calendarul desfășurării concursului intern poz. 34 DA

 

Funcție didactică: asistent pe perioadă determinată

Poziția în Statul de funcții: 36

Disciplinele din planul de învățământ:
Anatomie artistică
Morfologia corpului uman
Tipografie
Compoziţie grafică publicitară
Compoziţie grafică de carte
Investigații alternative în desenul pt. foto-video
Package Design
Tehnica argumentării
Semiotica imaginii
Istoria artei maghiare 

Descriere post asistent determinat poz. 36 DA

Calendarul desfășurării concursului intern poz. 36 DA

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 24

Disciplinele din planul de învățământ:
Finanțe publice
Finanțe publice
Economie europeană
Operațiunile instituțiilor de credit
Asigurări și reasigurări
Management strategic în afaceri

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector univ. poz. 24 DE

 

Funcție didactică: asistent pe perioadă determinată

Poziția în Statul de funcții: 30

Disciplinele din planul de învățământ:
Matematică economică (FB)
Matematică economică (M)
Matematică economică (ECTS)
Statistică descriptivă (FB)
Statistică economică (M)
Statistică economică (ECTS) 

Descriere post asistent determinat poz. 30 DE

Calendarul desfășurării condursului intern poz. 30 DE

 

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 16

Disciplinele din planul de învățământ:
Informatică aplicată în științele sociale
Statistică socială
Statistică socială
Statistică socială
Statistică descriptivă univariată
Statistică descriptivă multivariată
Sociologia religiei

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector univ. poz. 16 DSSU

 

Funcție didactică: asistent pe perioadă determinată

Poziția în Statul de funcții: 29

Disciplinele din planul de învățământ:
Fundamentele pedagogiei (PIPP)
Teoria și metodologia instruirii (PIPP)
Teoria și metodologia evaluării (PIPP)
Educaţie timpurie (PIPP)
Istoria ideilor / paradigmelor educaționale (PIPP)
Politici educaționale și sociale (PIPP)
Practică pedagogică I., II.,  III., IV. și VI. (PIPP)

Descriere post asistent determinat poz. 29 DSSU

Calendarul desfășurării concursului intern poz. 29 DSSU

 

Funcție didactică: asistent pe perioadă determinată

Poziția în Statul de funcții: 30

Disciplinele din planul de învățământ:
Seminarul disciplinei Cultură și civilizație maghiară (Istoria culturii maghiare)

Descriere post asistent determinat poz. 30 DSSU

Calendarul desfășurării concursului intern poz. 30 DSSU

 

2021/2022 I. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Technici grafice foto video
Studiul fotografiei
Foto-video tendinte în arta contemporană
Fotografie de reclamă

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector universitar poz. 22 DA

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 24

Disciplinele din planul de învățământ:
Tehnologia hotelieră și de restaurant
Tehnica operațiunilor de turism
Administrarea afacerilor în hotelieră
Administrarea afacerilor în restaurație

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector universitar poz. 24 DE

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 25

Disciplinele din planul de învățământ:
Marketing
Comportamentul consumatorilor
Cercetări de marketing 2 curs
Economia europeană

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector universitar poz. 25 DE

2020/2021 II. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Conferențiar

Poziția în Statul de funcții: 9

Disciplinele din planul de învățământ:
Brand Design
Package Design
Design publicații autonome
Packaging alternativ

Descriere post Conferențiar poz. 9 DA

 

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 21

Disciplinele din planul de învățământ:
Repertoriu vocal și practică instrumentală didactică 1.
Repertoriu vocal și practică instrumentală didactică 2.
Sisteme de educație muzicală 1.
Sisteme de educație muzicală 2.
Citire de partituri individual 1.
Citire de partituri individual 2.
Tehnică vocală (Canto coral) 1.
Tehnică vocală (Canto coral) 2.

Descriere post Lector poz. 21 DA

 

Funcție didactică: asistent (perioadă determinată, 3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 35

Disciplinele din planul de învățământ:
Acompaniament canto 1.
Acompaniament canto 2.
Acompaniament canto 3.
Acompaniament canto 4.
Acompaniament operă 1.
Acompaniament operă 2.
Pian complementar 1.
Pian complementar 2.

Descriere post Asistent poz. 35 DA

Calendarul desfășurării concursului intern

 

 

Departamentul de Limbă și Literatură

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1
Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1
Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1
Limba modernă pentru afaceri (engleză/germană/franceză) - limba 1
Limba modernă pentru afaceri (engleză/germană/franceză) - limba 1
Limba modernă pentru afaceri 1 (engleză, germană, franceză) - limba 1
Limba modernă pentru afaceri 2 (engleză, germană, franceză) - limba 1
Limbă străină în afaceri 1.2.
Comunicare comercială în limba engleză
Comunicare în afaceri în a doua limbă străină

Descriere post Lector poz. 22 DLL

 

Funcție didactică: asistent (perioadă determinată, 3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 37

Disciplinele din planul de învățământ:
Limbi străine (engleză) 1.-2.
Limbi Moderne 1.-4.

Descriere post asistent poz. 37 DLL

Calendarul desfășurării concursului intern - poz. 37 DLL

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: asistent (perioadă determinată, 3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 28

Disciplinele din planul de învățământ:
Fundamentele psihologiei
Practică pedagogică I.
Psihologia dezvoltării
Psihologia educatiei
Practică pedagogică II.
Metodologia cercetării în științele educației
Practică pedagogică V. (învățământ primar 2.)
Managementul clasei/grupei
Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

Descriere post Asistent poz. 28 DSSU

Calendarul desfășurării concursului intern - poz. 28 DSSU

 

Monitorul oficial

 

 

2020/2021 I. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Conferențiar

Poziția în Statul de funcții: 7

Disciplinele din planul de învățământ:
Canto 1.
Canto 1.
Canto 1.
Canto 1.
Canto 2.
Canto 2.
Canto 2.
Canto 2.

Calendarul desfășurării concursului poz. 7 DA

Descriere post conferențiar poz. 7 DA

 

Proba de concurs se va desfășura online în data de 25.01.2021 ora 10.00. 
Linkul google meet al concursului se poate solicita la adresa următoare: rhpartium.ro

 

Informații candidat:

CV conferențiar poz. 7 DA

Decizia de numire a comisiei de concurs conf. poz. 7 DA

Fișa de verificare conferențiar poz. 7 DA

Lista lucrări conferențiar poz. 7 DA

Rezultatul concursului conf. poz. 7 DA


 

2019/2020 II. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 23

Disciplinele din planul de învățământ:
Tehnici grafice foto-video 1.
Perspectivă - geometrie descriptivă
Tehnici grafice foto-video 2.
Structuri audiovizuale 3.
Investigații alternative în desenul pt. grafică 4.
Istoria artei maghiare, Animaţie pe calculator 3
Cultura vizuala
Etica si integritate academica
Animaţie pe calculator 4
Sociologia artei

Calendarul desfășurării concursului

 

Departamentul de Limbă și Literatură

Funcție didactică: profesor universitar

Poziția în Statul de funcții: 2

Disciplinele din planul de învățământ:
Tehnici de comunicare în limba străină 1
Tehnici de comunicare în limba străină 2
Limba străină în afaceri 1
Limba străină în afaceri 1.2.
Limba străină în afaceri 2
Tehnici de comunicare Engleză

Calendarul desfășurării concursului

   

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: lector universitar

Poziția în Statul de funcții: 15

Disciplinele din planul de învățământ:
Fundamentele pedagogiei
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Practică pedagogică II.
Teoria și metodologia curriculumului
Politici educaționale și sociale

Calendarul desfășurării concursului

 

Departamentul de Economie

Funcție didactică: asistent universitar pe o perioadă determinată de 3 ani

Poziția în Statul de funcții: 1

Disciplinele din planul de învățământ:

Disciplina

Specializarea

An studii

Semestru

Ore convenționale

Ore seminar

Management

FB

1

1

1

2

Management

ECTS

1

1

1

2

Management

M

1

1

1

2

Managementul producției

M

2

1

1

2

Managementul calității

M

2

2

1

2

Practică de specialitate

M

2

2

1

2

Managementul proiectelor

M

3

1

1

2

Managementul serviciilor

ECTS

3

1

1

2

Comerț electronic

ECTS, M

3

2

1

2

Logistică

M

3

2

1

2

Managementul resurselor umane

M

3

2

1

2

Managementul resurselor umane

ECTS

3

2

1

2

Total

 

 

 

12

24

Descriere post asistent determinat poz. 1 DE

Calendarul desfășurării concursului poz. 1 DE

2019/2020 I. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

 Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie 

Concursuri asistent poz. 1, poz. 2 DE

 

Departamentul de Științe Socio-Umane

Concursuri asistent poz. 1, poz. 2 DSSU

2018/2019 II. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul Limbă și Literatură

Descriere post asistent poz. 38 DLL

Descriere post asistent poz. 39 DLL

Calendarul desfășurării concursului DLL

 

 

2018/2019 I. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

Funcție didactică: asistent

Poziția în Statul de funcții: 29

Disciplinele din planul de învățământ:
Procesarea imaginii pe calculator 1.
Structuri audio-vizuale1.
Tehnici grafice foto-video 1.
Istoria mediilor
Morfologia corpului uman
Tehnici grafice foto-video 2.
Structuri audiovizuale 2.
Studiul fotografiei 1.
Tehnici grafice gravură 1.
Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator
Modelare 3D
Package Design
Structuri audiovizuale 3.
Studiul fotografiei 2.
Tehnici grafice gravură 2.
Foto-video tendințe în arta contemporană
Investigații alternative în tehnici de multiplicare
Structuri audiovizuale 4.
Foto-video tendințe în arta contemporană 2.
Investigații alternative în mixed media
Structuri audiovizuale 5.

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post poz. 29 DA, poz. 19 DE

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 19

Disciplinele din planul de învățământ:
Finanțele întreprinderii
Investiții directei și finanțarea lor
Control financiar
Managementul riscului  în afaceri

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post poz. 29 DA, poz. 19 DE

 

2017/2018 II. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și Literatură

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Inițiere în metodologia de cercetare științifică
Cultura germanilor în Transilvania
Introducere în studiul literaturii germane
Istoria literaturii germane 1.
Istoria literaturii germane 2.
Literatura germană din România
Istoria literaturii germane 3.

Descriere post lector poz. 22 DLL

Lista posturilor didactice

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 18

Disciplinele din planul de învățământ:
Bazele contabilității
Bazele contabilității
Bazele contabilității
Bazele contabilității
Managementul financiar

Descriere post lector poz. 18 DE

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 19

Disciplinele din planul de învățământ:
Finanțe publice
Finanțe publice
Finanțe publice
Investiții directe și finanțarea lor
Control financiar
Managementul riscului în afaceri

Descriere post lector poz. 19 DE

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 20

Disciplinele din planul de învățământ:
Marketing
Cercetări de marketing
Cercetări de marketing
Cercetări de marketing
Marketingul serviciilor

Descriere post lector poz. 20 DE

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: asistent (3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 28

Disciplinele din planul de învățământ:
Finanțe publice
Macroeconomie
Investiții directe și finanțarea lor

 

Funcție didactică: asistent (3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 29

Disciplinele din planul de învățământ:
Mărfuri și securitatea consumatorului
Geografie economică
Tehnologie hotelieră și de restaurant
Resurse și destinații turistice

 

Funcție didactică: asistent (1 an)

Poziția în Statul de funcții: 30

Disciplinele din planul de învățământ:
Tehnici de comunicare în limba străină
Limba străină în afaceri
Economia turismului
Economie europeană
Tehnica operațiunilor de turism
Gestiunea hotelieră și de restaurant

 

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 16

Disciplinele din planul de învățământ:
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Teoria și metodologia instruirii
Practică pedagogică III. (învățământ preșcolar 1.)
Teoria și metodologia evaluării
Metodologia cercetării în științele educației
Practică pedagogică IV. (învățământ primar 1.)
Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

Descriere post lector poz. 16 DSSU

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: asistent (3 ani)

Poziția în Statul de funcții: 12

Disciplinele din planul de învățământ:
Educație fizică

 

Calendarul desfășurării concursului intern pentru posturile de asistent universitar pe perioadă determinată

  • Departamentul de Economie scoate la concurs intern posturile didactice de asistent universitar nr. 28 și 29 pe o perioadă de 3 ani, respectiv nr. 30 pe o perioadă de un an în septembrie 2018 cu aprobarea Consiliului de Administraței al Universității Creștine Partium din Oradea.
  • Desfășurarea concursului intern pentru posturile de aiastent universitar pe perioadă determinată se realizează conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Creștină Partium astfel:
  • Depunerea dosarelor de către candidați și certificarea condiţiilor legale de participare la concurs de către directorul științific și consiluerul juridic al universității în perioada 10 și 17 septembrie 2018.
  • Evaluarea candidaților pe baza analizei dosarelor depuse de către comisia de concurs compus în perioada 18 și 19 septemberie 2018.
  • Afișarea rezultatelor 19 septemberie 2018.
  • Depunerea contestaţiilor în perioada 19 și 21 septembrie 2018.
  • Soluționarea contestațiilor de către comisiile de concurs 21 septembrie 2018.
  • Validarea concursului de către Senatul Universităţii și emiterea deciziei de numire pe post în data de 27 spetembrie 2018.
  • Comisia de concurs este compus din președinetele comisiei conf. univ. dr. Szilágyi Ferenc, decanul Facultății de Științe Economice și Sociale, și membrii comisiei conf. univ. dr. Szász Erzsébet, lect. dr. Debrenti Edith, lect. dr. Fikó László Imre și lect. dr. Szabó Árpád).

 

2017/2018 I. félév

LISTA POSTURILOR DIDACTICE SCOASE LA CONCURS

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și Literatură

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 20

Disciplinele din planul de învățământ:
Istoria literaturii maghiare 1.
Istoria literaturii maghiare 2.
Patrimoniul cultural maghiar
Biblioteconomie
Comunicare profesională

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 20 DLL

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 22

Disciplinele din planul de învățământ:
Introducere în literatura anglo-americană
Limba engleză contemporană (Fonetică și fonologie)
Curs practic: exerciții de comunicare orală (prezentare)
Teoria literaturii (engleză)
Academic Writing
Istoria literaturii britanice (IV)
Mituri și literatură

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 22 DLL

Lista posturilor didactice

  

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 17

Disciplinele din planul de învățământ:
Monedă și credit
Finanțele firmei
Piețe financiare
Gestiunea portofoliilor de titluri financiare
Management bancar

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 17 DE

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: Lector

Poziția în Statul de funcții: 18

Disciplinele din planul de învățământ:
Bazele contabilității
Management financiar

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 18 DE

Lista posturilor didactice

  

Departamentul de Științe Socio-Umane

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 15

Disciplinele din planul de învățământ:
Politici sociale - Introducere
Politici sociale II. - Politica ocupării forței de muncă
Politici sociale III. - Asigurări de sănătate și șomaj
Servicii de protecție a copilului
Politici sociale IV.- Politici de locuire

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 15 DSSU

Lista posturilor didactice

 

Funcție didactică: lector

Poziția în Statul de funcții: 16

Disciplinele din planul de învățământ:
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Teoria și metodologia instruirii
Practică pedagogică III. (învățământ preșcolar 1.)
Teoria și metodologia evaluării
Metodologia cercetării în științele educației
Practică pedagogică IV. (învățământ primar 1.)
Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

Calendarul desfășurării concursului

Descriere post lector poz. 16 DSSU

Lista posturilor didactice

 

 

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a