Hallgatói mobilitás (SMS, SMP)

ROEN
Hallgatói mobilitás (SMS, SMP)
Hallgatói mobilitás (SMS, SMP)

Jelentkezés

 
Egyetemünk hallgatóinak háromféle Erasmus+ mobilitásra nyílik lehetőségük:

 • A Tanulmányi mobilitás egy 2-12 hónap időtartamú fizikai mobilitás valamely külföldi, uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország egyetemén, intézményében.
 • A Szakmai gyakorlati mobilitás szintén 2 és 12 hónap közötti fizikai mobilitás, amely külföldi szakmai gyakorlatot jelent egy vállalkozásnál, kutatóintézetnél, laboratóriumban, szervezetnél/intézménynél vagy más releváns munkahelyen. A külföldi szakmai gyakorlatok a frissen végzettek esetében is támogatottak.
 • A Vegyes mobilitás lényege, hogy bármely hallgató, különösen azok, akik nem tudnak részt venni hosszú távú, tanulmányi vagy gyakornoki célú fizikai mobilitásban, a rövidebb fizikai mobilitást virtuális elemmel egészíthetik ki.


Ugyanaz a hallgató összesen legfeljebb 12 hónapig tartó mobilitási időszakon vehet részt tanulmányi ciklusonként (BA képzés, MA képzés), függetlenül a mobilitási tevékenységek számától és típusától. A mobilitási pályázatokat a hallgató intézménye hirdeti meg, illetve a pályázás is a felsőoktatási intézménynél lehetséges.

 

Tanulmányi mobilitás - Student Mobility for Studies (SMS)

A min. 2 és max. 12 hónapos időtartamra pályázható Tanulmányi mobilitási programban támogathatóak azok a felsőoktatási intézménybe felvett és olyan tanulmányi programra beiratkozott hallgatók, amely elismert oklevél vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt (a doktori szinttel bezárólag).


A hallgatói mobilitás bármilyen tanulmányi területet érinthet. A hallgatói mobilitás rövid (2 hónapnál rövidebb) szakmai gyakorlattal kombinált tanulmányi időszak is lehet, ami teljes tanulmányi időszaknak tekinthető. A hallgatónak, valamint a küldő és fogadó szervezetnek/intézménynek tanulmányi megállapodást kell aláírnia. A külföldi tanulmányi időszaknak részét kell képeznie a hallgató oklevélszerzésére irányuló tanulmányi programjának.


A programban részt vevő országok:

 • Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia.
 • A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, a küldő intézmény által meghatározott módon.


SMS Letölthető dokumentumok

Student Charter RO

Erasmus Mobilitások szabályzata

ISCED-kódok

Learning agreement studies form

 

Szakmai gyakorlat - Student Mobility for Placement (SMP)

A min. 2 és max. 12 hónapos időtartamra pályázható külföldi szakmai gyakorlat esetében a következők lehetnek fogadó szervezetek/intézmények:

 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezetek/-intézmények;
 • állami vagy magánszektorbeli kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • a küldő uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország nagykövetségei
 • vagy konzuli hivatalai;
 • szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi
 • kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
 • kutatóintézetek;
 • alapítványok.
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintűek, az iskola előtti
 • neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is
 • beleértve);
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek.

A frissen végzettek szakmai gyakorlatának időtartama abban a ciklusban számítandó bele a maximális 12 hónapba, amely ciklusban a szakmai gyakorlatra pályáznak. A frissen végzetteket a felsőoktatási intézményüknek kell kiválasztania a tanulmányaik utolsó évében, és az oklevelük megszerzésétől számított egy éven belül kell teljesíteniük és befejezniük a külföldi szakmai gyakorlatot.

SMP Letölthető dokumentumok

Bareme aplicabile

ISCED-kódok

Student Charter RO

Erasmus Mobilitások szabályzata

 

Vegyes mobilitás - Blended mobility

Bármilyen hosszú, külföldi tanulmányi időszak vagy szakmai gyakorlat megvalósítható vegyes mobilitás formájában. Bármely hallgató, különösen azok, akik nem tudnak részt venni hosszú távú, tanulmányi vagy gyakornoki célú fizikai mobilitásban, a rövidebb fizikai mobilitást virtuális elemmel egészíthetik ki (vegyes, rövid időtartamú mobilitás). A virtuális elem segítségével például a különböző országokból származó és különböző tanulmányi területeken tevékenykedő tanulók kapcsolatot teremthetnek online, és online kurzusokat végezhetnek, vagy közösen és egyszerre dolgozhatnak olyan feladatokon, amelyeket elismernek a tanulmányaik részeként. Ezenkívül bármely diák részt vehet vegyes intenzív programokban (Blended Intensive Programme – BIP). 

Ezekben az esetekben a fizikai mobilitásnak 5 és 30 nap közöttinek kell lennie (amelybe az utazással töltött idő nem számít bele), és olyan kötelező virtuális elemmel kell kombinálni, amely lehetővé teszi a kollaboratív online tanulási eszmecserét és a csapatmunkát. A tanulmányi célú vegyes mobilitásnak legalább 3 ECTS-kreditet kell biztosítania.

Vegyes mobilitás LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Bareme aplicabile

ISCED-kódok

Student Charter RO

Erasmus Mobilitások szabályzata

 

A pályázás menete

Egyetemünkön a mobilitási pályázás a MOB adatbázison keresztül történik. Azok a jelentkezők, akik még nem voltak mobilitáson, vagy nem adtak le ilyen jellegű kérelmet, még nincsenek regisztrálva a MOB adatbázisban. Ebben az esetben küldjék el nevüket és email címüket a mobilitás koordinátorának regisztráció végett. Regisztráció után lehet indítani a pályázást.

 

hasznos felületek

Az Eurodesk egy olyan európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Törökországban és Grúziában (Georgia) több mint 1500 partnere van. Ezek a szakemberek fiataloknak nyújtanak információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről, illetve lehetőségekről.

Tovább az Eurodesk-re

 

Az ErasmusIntern.org platform célja, hogy összehozza a szakmai gyakorlatot kínáló szervezeteket és a külföldi gyakornoki lehetőségeket kereső hallgatókat.

Tovább az Erasmus Intern-re

 

Erasmus koordinátor
Ardelean Tímea
 

 

 

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a