Partiumi Keresztény Egyetem

ROEN
Sulyok István Teológiai Kutatások Intézete
Sulyok István Teológiai Kutatások Intézete

bemutatás

 

A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) szervezeti strukturájában működő Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete (SITTI) a következő egyházi közszolgálatot látja el: a vallástanári utánpótlás ellátásáról gondoskodik szakszerű képzés alkalmazásával és állandó szakmai, újabban úgynevezett akkreditált továbbképzés biztosításával. Az egyházkerületben működő vallástanárok és lelkipásztorok számára teológiai konferenciákat rendez, az egyházmegyei és egyházkerületi szinten esedékes lelkészértekezletek számára felkérésre tematikát jelöl ki és vendégelőadók meghívását javasolja. Minden teológiai természetű kérdésről (valláskönyvek szerkesztése, kiadása, más természetű teológiai iratok véleményezése stb.) konzultál a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) illetékes tanácsosaival, kiállításokat és szimpóziumokat szervez.

 

A SITTI szorgalmazza a PKE egyházi-ökuménikus jellegének fenntartására irányuló missziói tevékenységet, felügyeli az egyetemi lelkészi szolgálat hatékonyságát. Közismert, hogy a SITTI szorosan összekapcsolódik a Teológiai Tanszékkel. A tanárok egyben a SITTI munkatársai, ugyanis az Intézet javarészben a Tanszéken végzett oktatói munkára épül.

Intézetünk neve a tudós Sulyok István református püspök személyiségéhez kapcsolódik, aki 1895. december 15-én született Komádiban. (Elhunyt Budapesten, 1944. szeptemberében.) Debrecenben és Edinburgh-ban végezte a teológiát, 1903-tól a Bihari Református Egyházmegye esperese. Vezetésével már abban az esztendőben, 1903-ban megalakult a tanítónőképző intézet létrehozását előkészítő bizottság és pár év múlva el is készült a mai Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium épülete.
Sulyok Istvánt 1921-ben több mint kétszázezer lélek választotta püspökévé, a román kormány azonban csak 1940 májusában törvényesítette a választást.

Munkásságának kiemelkedő szellemi és anyagi megvalósításai közé tartozik a KRE mostani székházának az építtetése 1935 és 1936 folyamán, amely eredetileg református középületnek, kultúrpalotának és ipariskolának készült.

Az 1937 februárjában felavatott intézet építésének a költségeit részben Sass Kálmán, az 1958-ban kivégzett mártír lelkész gyűjtötte Svájcban és Magyarországon. Ft. Tőkés László püspöki szolgálatának idején tíz évi hadakozásba került az épület peres uton való visszaszerzése, mivel 1989 decemberéig a román kommunista párt irodájának foglalták le a diktatúra haszonélvezői és a fordulat után is román állami tulajdonban szerették volna őrizni. Orbán Viktor miniszterelnöksége idején a magyarországi kormány támogatásával az épületet 2001-ben nemcsak felújították, hanem Elkán Károly műépítész eredeti, 1935-ös tervei alapján még egy emeletet építettek hozzá, ugyanis erre 1936-ban már nem jutott pénz. Nagy szükségünk volt erre az épületre, amely ma áldásosan teljesíti eredeti célját.

 

„A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület által 1990-ben alapított Sulyok István Református Főiskola oktató-kutató tevékenysége jogi kereteinek biztosítása, valamint a nagyváradi magyar nyelvű felsőoktatás fennmaradása és továbbfejlesztése érdekében, a Pro Universitate Partium Alapítvány 2000-ben létrehozta Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemet, mint az 1959 utáni romániai magyar felsőoktatás első önálló intézményét. A Sulyok István Református Főiskola anyagi és emberi erőforrásaira épülő egyetem célja a romániai magyar nyelvű oktatás rendszerének szerves részeként hozzájárulni a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez, biztosítani nemzeti közösségünk számára a magasan képzett, nemzetközileg is versenyképes szakemberekkel való utánpótlást az anyanyelvű oktatás keretei között.”

 

Egyetemünket a 2008/2009-es tanév kezdetén akkreditálták, az egyetem elnöke Tőkés László püspök, Európai Parlamenti képviselő. A SITTI első igazgatója dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária volt. A 2009 tavaszán bejegyzett Méliusz Juhász Péter Tudományos Társaság a SITTI munkáját támogatja, elnöke Csűry István helyettes püspök. A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetének az igazgatója 2008 őszétől dr. Hermán M. János tanszékvezető.

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a