PUNTE nemzetközi konferencia és workshop a PKE-n

ROEN
PUNTE nemzetközi konferencia és workshop a PKE-n
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 2023. március 31. - április 1. között rendezi meg a PUNTE nemzetközi konferenciát és workshopot.

A konferencia időpontja: 2023. március 31.- április 1. (péntek délután – szombat egész nap)

A konferencia helyszíne: Partiumi Keresztény Egyetem (Városháza utca 27, illetve Sulyok István utca 14-16., Nagyvárad, Románia)

A konferencia nyelve: magyar és angol

A konferencia elsődleges célja, hogy bemutassák a matematika és informatika didaktikával foglalkozó szakemberek, oktatók, kutatók számára a PUNTE-POLY-UNIVERSE in TEACHER TRAINING EDUCATION (2020-1-HU01-KA203-078810) Erasmus+ projekt keretében használt Poliuniverzum nevű játékot, a résztvevők megismerkedjenek a projekt során kidolgozott és az elmúlt tanévben megjelent magyar és angol nyelvű módszertani tanulmánykötettel, bepillantást nyerjenek az elmúlt tanév során beindított szakmódszertani kurzusokba, valamint a projekt során összegyűjtött PUNTE interdiszciplináris jógyakorlatokba.

A módszertani eszközt az elmúlt 10 évben tanárok és diákok ezrei tesztelték különböző korcsoportokban (6-18 éves korig), több száz intézményben és rendezvényen (iskolák, matematikai fesztiválok, múzeumok) Európa-szerte. A projektnek nagysikerű elődprojektje, a PUSE (Poly-Universe in School Education), amely során ezt a játékot ismertették a különböző iskolai oktatási szinteken, már bizonyította, hogy az eszköz kiválóan alkalmas a matematika oktatására, megszerettetésére, a tanulási motiváció fejlesztésére. 

A PUNTE projekt célja, hogy összegyűjtse a Poliuniverzum játékcsalád különböző területeken történő alkalmazásának legjobb gyakorlatait és bevezesse ezeket a felsőoktatásba, a tanárképzésbe és tanítóképzésbe, ezzel ösztönözve a módszertani paradigmaváltást. Cél továbbá a sajátos nevelési igényű diákok és a különböző társadalmi háttérrel rendelkező tanulók fejlesztése a játékok segítségével.

Bár a Poliuniverzum legkézenfekvőbb alkalmazási területe a matematika oktatás, mindenképpen interdiszciplináris megközelítést követ – olyan pedagógiai szempontok megtalálására és fejlesztésére törekszik, amelyek révén ez az eszköz számos más területen is alkalmazható: fizika, földrajz, informatika, zene, gazdaságtan oktatásában, de a művészetekben és az irodalomoktatásban is. A bemutatásra kerülő módszertani gyűjtemény a különböző tantárgyakhoz, tudományterületekhez kapcsolódóan gyűjti össze a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára a Poliuniverzum játékcsaláddal végrehajtható feladatokat. Itt a fókusz az multidiszciplinaritáson és olyan készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésén van, amelyek kulcsfontosságúak a jövő pedagógusai számára. 

A találkozó harmadik napján, április 2-án a jelenlévő partnerek a projekt következő lépéseiről is tanácskoznak, a soron következő feladatokról és találkozóról.   

A három éves PUNTE projekt 2020. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között valósul meg. Partnerek: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger), a Poly-Universe Kft. (Szokolya), a Partiumi Keresztény Egyetem, a Selye János Egyetem (Révkomárom), a Szabadkai Műszaki Főiskola, a finnországi Experience Workshop, a portugál Universidade da Coimbra, és a Johannes Kepler University, Linz (Ausztria). A projektet koordináló intézmény, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a hat további egyetem, köztük a Partiumi Keresztény Egyetem, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedik. 

punte-multiplier-event-oradea-2023-program.docx

punte-conference-poster.pdf

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a