Elballagtak a Partiumi Keresztény Egyetem végzős hallgatói

ROEN
Elballagtak a Partiumi Keresztény Egyetem végzős hallgatói
Elballagtak a Partiumi Keresztény Egyetem végzős hallgatói
2024. június 12.

Hagyományosan a nagyvárad-újvárosi református templomban tartották a Partiumi Keresztény Egyetem tanévzáró ünnepségét. Szombat délelőtt több mint 250 alapszakos és mesteris hallgató ünnepelte tanulmányainak befejezését, köztük a négy évvel ezelőtt indult magánének szak első végzős évfolyamának tagjai.

 

János Piroska

Ezúttal is zsúfolásig megtelt a nagyvárad-újvárosi református templom a Partiumi Keresztény Egyetem tanévzáró ünnepségén. A templomban – az elmúlt évekhez hasonlóan a ballagó hallgatók, egyetemi oktatók, a meghívottak, illetve a végzősök családtagjainak egy része kapott helyet, utóbbiak többsége a kollégium udvarán követte az eseményeket. A tanévzáró ünnepség hagyományosan a főépületből való átvonulással kezdődött, a szülők és hozzátartozók sorfala között 178 alapképzéses és 75 mesteris intett búcsút az egyetemi éveknek. Az átvonulást követően a templomi ünnepség a Szózat eléneklésével vette kezdetét, majd Ghitea-Szabó József Levente, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kerületi missziói előadótanácsosa tartott rövid igehirdetést a jó pásztor példázata alapján. A kapcsolatok kialakítása meghatározó része az egyetemi éveknek, ezek az egész életet meghatározhatják, erőt adnak, bátorítanak, irányt mutatnak, a hivatás gyakorlása közben is. A jó pásztor példázatában is egyfajta kapcsolatról hallhatunk, amelyet nem a muszáj és a kötelességtudat határoz meg. Jézus Krisztus, a Jó Pásztor az, aki vezet, ez az alá-fölé rendeltség azonban nem a kizsákmányolásról, a túlhajszolásról szól, hanem a védelemről és a biztonságérzet nyújtásáról. Biztonságot ad az, hogy tudom, Krisztus az én Uram, vezetőm, aki oltalmaz. Ő igéje és Szentlelke által itt van velünk, általunk cselekszik, általunk mutatkozhat meg az Ő ereje, jelenléte, szeretete – fogalmazott a lelkipásztor, aki figyelmeztetett: ne váljunk a veszély elől elmenekülő, a rá bízottakkal szemben közömbös béressé. „A ránk bízottak nem feláldozható kategória, nem a megélhetésünk eszközei, hanem a gondoskodás, a hivatás betöltésének a terepe. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hité, hogy győzelmet arassunk a »farkasokon«. (…) Mindannyiunk a magunk helyén a nagy Pásztor, Jézus Krisztus munkatársai lehetünk. Építsétek hát a kapcsolatokat, ápoljátok és tartsátok meg ezeket, de tudjátok meg: a Jézus Krisztussal való kapcsolat és az ebből fakadó emberi kapcsolat hoz maradandó gyümölcsöket” – fogalmazott a lelkész.

Az igehirdetést követően Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte a végzős hallgatókat, meghívottakat, majd Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója szólt az ünneplőkhöz. Beszédében elmondta, a tárgyi tudás mellett, amelyet felgyorsult világunkban a rohamos változás jellemez, napjainkban egyre fontosabb az együttműködésre való képesség. Az üzleti életben, a munka világában nagyon fontos tényező a sikerre az, hogy mennyire tudunk együttműködni – jegyezte meg, példaként rámutatva arra: míg a múlt századi komoly tudományos áttörések kapcsán meg tudjuk nevezni a felfedezőt, addig napjainkban egy-egy innováció mögött egy egész csapat áll.

Művelni és őrizni

Pálfi József, az egyetem rektora tanévzáró beszédében elmondta: bízik benne, hogy a szinte szempillantás eltelt tanév nemcsak elmúlt, hanem hasznos tartalommal is megtelt. „Kiegyensúlyozott, stabil tanévet hagytunk magunk mögött oktatási, tudományos, pénzügyi-gazdasági szempontból is. Köszönet ezért mindazoknak, akik részt vettek ebben. Az egyetemi struktúra jól működött, két kar négy tanszékén mintegy 12 alapképzésen és 6 mesterképzésen folyt az oktatás, amelyben összesen 840 hallgató vett részt. Örömmel jelenthetem be, hogy a 2023/2024-es tanévben alapszakon 178, mesterképzésben 75, összesen tehát 253 hallgató fejezi be tanulmányait” – összegezte az egyetemi elöljáró, aki a továbbiakban az elmúlt tanév jelesebb eseményeit, konferenciát idézte fel. Köszönetet mondott a felsőoktatási intézmény támogatóinak, az egyetem felé bizalmat szavazó szülőknek, illetve az oktatóknak és búcsúzó hallgatóknak. „A Teremtő néhány esztendővel ezelőtt korábbi közösségetekből kihívott benneteket azáltal, hogy meghívott a PKE közösségébe, családjába, társadalmába. Most ebből az egyetemi közösségből kihív és elküld, kit részben, kit teljesen, azért, hogy egy újfajta kihívás elé állítson. Kit a továbbtanulás, kit a munka világába. Az Isten-arc, a minőségre való hivatottság, a képesség, a tudás mindegyikőtökben megvan. A küldetés és feladat ma sem más, mint egykor volt és maradt azóta is: művelni és őrizni. Ha lehet, akkor Partiumban vagy Erdélyben, a Kárpát-medencei magyar kertet, azt az életteret, amely előttetek van. A jövőt egyénként és közösségként is ajándékba kaptuk, amelyet meg kell becsülni, szeretni, óvni és építeni kell. Mondjátok el, bárhová is mentek, hogy az érvényesülés útja elsősorban azon az anyanyelven történik, amelyet ajándékba kaptunk, amelyen megtanultunk gondolkodni, beszélni, önmagunkat alkotóképesen kifejezni és megvalósítani. Mondjátok el másoknak is, hogy érdemes magyarul tanulni, tervezni, a legalsóbb szinttől a legfelsőbbig. Merjetek kezdeményezőek lenni, vállaljátok leleményes eszeteket, megszerzett tudásotok segítségével váljatok életetek sorsformálóivá, mert az élet is azt követeli meg tőletek a mindennapokban, hogy álljatok ki határozottan személyes, családi, közösségi érdekeitek mellett” – szólította meg a végzős hallgatókat a rektor.

Az érdemoklevelek átadását követően felemelő pillanat volt a magánének szak első végzős évfolyamának és tanulmányaikat folytató canto-szakosok közös előadása, mellyel búcsút intettek egymásnak és az egyetemi éveknek. 
Az ünnepség zárómozzanataként az egyetem szimbólumainak, a kulcs és a Biblia átadására-átvételére került sor. Ennek során beszédet mondott Kerezsi Barbara, az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak másodéves hallgatója, illetve Torkos Vanda Aliz, magyar-angol szakos végzős hallgató.

A tanévzáró ünnepséget a Csillagocska Alapítvány Járom zenekarának előadása tette színesebbé, ők népi zsoltárfeldolgozásokat és kalotaszegi népdalokat adtak elő. A templomi ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

Forrás: https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2024/06/elballagtak-a-partiumi-kereszteny-egyetem-vegzos-hallgatoi

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a