Universitatea Creştină Partium

HUEN
Facultăți și departamente
Facultăți și departamente
La universitatea noastră funcționează două facultăți, în total cu patru departamente și în cadrul acestora sunt disponibile 15 specializări la nivel de licență. Pentru programele de masterat există 7 specializări disponibile.
Facultatea de Litere și Arte
Facultatea de Litere și Arte cuprinde două departamente: Departamentul de Limbă și Literatură și Departamentul de Arte. Printre obiectivele facultății se numără formarea profesioniștilor bine pregătiți pentru practică prin educație bazată pe proiecte; îngrijirea și consolidarea celor mai bune tradiții în educația muzicală, culturală vizuală, artistică, lingvistică și literară din Partium și Transilvania, și plasarea lor într-un context internațional.
Departamentul de Arte al Universității Creștine Partium consideră că obiectivul nostru principal este de a pregăti tinerii vorbitori de limba maghiară în domeniile muzicii, artelor frumoase și pedagogiei. Pe lângă transmiterea cunoștințelor tradiționale, scopul nostru este să-i ajutăm pe studenții noștri să dobândească cunoștințe actualizate.
Departamentul de Limbă și Literatură al Universității Creștine Partium este o unitate de învățământ superior dinamică și energică, cu un personal tânăr și totuși profesionist, bine pregătit. Gama de pregătire este constant adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii. Pregătirea este asigurată de profesioniști remarcabili, atât din țară, cât și din străinătate. Dezvoltarea profesională a studenților este încurajată și prin burse internaționale și programe de schimb (Erasmus+, DAAD etc.).
Conducerea facultății
Dr. Borbála Bökös
Dr. Borbála Bökös
Decan, Lector universitar
Bernadette Szlopp
Bernadette Szlopp
Secretar șef FLA și secretar DLL
Documentele facultății
Contact
Facultatea de Litere și Arte
Bernadette Szlopp

Program de funcționare: în zilele de lucru între orele 9–11 și 14–15

Facultatea de Științe Economice și Sociale
Obiectivele principale ale Facultății de Științe Economice și Sociale a Universității Creștine Partium sunt: consolidarea sectorului de afaceri din regiune, formarea fundamentală și de specialitate a viitorilor specialiști și pregătirea acestora pentru domeniul social, educațional, economic și diferite domenii de activitate ale administrațiilor publice. Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în cadrul programelor de studii din domeniile de licență și masterat, pe lângă transmiterea cunoștințelor teoretice și metodologice, acordă o atenție deosebită transferului de cunoștințe practice specifice. Studenții dobândesc primele experiențe profesionale prin intermediul participării la stagiile de practică profesională în cadrul unor companii din țară și din străinătate, unde, după efectuarea practicii pot primi oferte de angajare.
Obiectivele strategice proprii ale Departamentului de Economie sunt: formarea de specialişti în domeniul economic, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor; promovarea cercetării ştiinţifice de profil, competitivă pe plan naţional şi internaţional; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.
Departamentul de Științe Socio-Umane (DSSU) al Universității Creștine Partium (UCP) funcționează din anul universitar 2016/2017, integrând personalul didactic și specializările departamentelor de Științe Sociale, Filosofie și Științe ale Culturii și Teologie, toate desființate în 2016. Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar a fost transferat la DSSU în urma transformării Departamentului Psihopedagogic în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Conducerea facultății
Dr. Ferenc Szilágyi
Dr. Ferenc Szilágyi
Decan, Conferențiar universitar
Dr. Erzsébet Szász
Dr. Erzsébet Szász
Prodecan, Conferențiar universitar
Gabriella Kincses
Gabriella Kincses
Secretară, Departamentul de Economie
Documentele facultății
Contact
Secretariat FSES
Gabriella Kincses

Program de funcționare: în zilele de lucru între orele 9–11 și 14–15

 
Universitatea Creștină Partium 2024 Confidențialitate Politica cookie
PNRR
PKE
PNRR
Confidențialitate Politica cookie Universitatea Creștină Partium 2024
Proiectat de:Noncommon.design
Dezvoltat de:BTZ web
a