Partiumi Keresztény Egyetem

ROEN
Karok és tanszékek
Karok és tanszékek
Egyetemünkön két kar működik, összesen négy tanszékkel, és ezeken belül 15 alapképzési szakkal. Magiszteri képzésre 7 specializáción van lehetőség.
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar két tanszéket foglal magába: a Nyelv- és Irodalomtudományi, valamint a Művészeti Tanszéket. A kar célkitűzései közé tartozik a projektalapú oktatáson keresztül a gyakorlatra is jól felkészült szakembereket képezni; ápolni és megerősíteni a partiumi, illetve az erdélyi zene-, vizuális kultúra, művészeti, nyelvi és irodalomtudományi nevelés legjobb hagyományait, valamint azokat nemzetközi kontextusba helyezni.
A Művészeti Tanszék a magyar anyanyelvű fiatalok zene- és képzőművészeti, illetve szakpedagógiai képzését tekinti feladatának. Célunk, hogy a hagyományos ismeretek mellett hangsúlyt fektessünk a korszerű ismeretek átadására is.
A Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék a Partium régió egyik meghatározó felsőoktatási, bölcsészképzést nyújtó egysége. Hallgatóinknak színvonalas képzést nyújtunk, illetve a szakosodási lehetőségek gyakorlatias tudást biztosítanak. Szakjaink képzési palettája folyamatosan igazodik a munkaerőpiac aktuális követelményeihez.
Kari vezetés
Dr. Bökös Borbála
Dr. Bökös Borbála
Dékán, Egyetemi adjunktus
Szlopp Bernadette
Szlopp Bernadette
Kari főtitkár BMK és titkár Nyelv- és Irodalomtudományi Tan.
Kari dokumentumok
Elérhetőségek
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar (BMK)
Szlopp Bernadette

Titkársági fogadóóra: munkanapokon 9–11 és 14–15 óra között

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar két tanszéket foglal magába: a Gazdaságtudományi, valamint a Humántudományi tanszéket. A kar alapvető célkitűzései: a partiumi vállalkozói szféra megerősítése, szakemberek képzése és azok felkészítése az önkormányzati munkára, jól felkészült szakemberekkel ellátni a tanügyi, szociális és a gazdasági szférához tartozó intézményeket.
A Gazdaságtudományi Tanszék igyekszik elősegíteni azon magyar anyanyelvű fiatalok jövőbeli terveinek megvalósulását, akik ezen a területen kívánnak dolgozni. Gyorsan változó világunk megköveteli, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel, ami nem csupán a szakkínálat bővítését jelenti, hanem olyan korszerű oktatási programok, vállalat-centrikus tantervek kidolgozását is, amelyek lehetővé teszik hallgatóink számára olyan tudás megszerzését és készségek kialakítását, amivel javíthatják versenyesélyeiket a munkaerőpiacon.
A Humántudományi Tanszék címzetes oktatói állománya minősített, doktori címmel rendelkező, akadémiai körökben és közösségi szinten is elismert szakemberből áll. A HTT az oktatás mellett kiemelt kutatási tevékenységet is folytat, a társadalomtudományi kollektíva jelenleg is több alkalmazott kutatást végez a PKE Tehetséggondozó és Karriertanácsadó Központjával együtt. Jelentősek a tanszék oktatásmódszertani projektjei is, különösen az óvodai és elemi oktatás területén.
Kari vezetés
Dr. Szilágyi Ferenc
Dr. Szilágyi Ferenc
Dékán, Egyetemi docens
Dr. Szász Erzsébet
Dr. Szász Erzsébet
Dékánhelyettes, Egyetemi docens
Kincses Gabriella
Kincses Gabriella
Titkár, GTK és Gazdaságtudományi Tanszék
Kari dokumentumok
Elérhetőségek
GTK titkárság
Kincses Gabriella

Titkársági fogadóóra: munkanapokon 9–11 és 14–15 óra között

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a