Partiumi Keresztény Egyetem

ROEN
Partiumi Gazdaságkutató Központ (PGK)

A Partiumi Gazdaságkutató Központ alaptevékenységét gazdaságtudományi és multidiszciplináris, alap- és alkalmazott kutatás, fejlesztés képezi a Gazdaságtudományi Tanszéken működő képzések és a piaci igények alapján.

Az Központ missziója tudományos hátteret és infrastruktúrát biztosítani a Gazdaságtudományi Tanszék és a Partiumi Keresztény Egyetem fejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megvalósításának, illetve a partiumi, erdélyi, romániai és európai vállalkozások fenntartható gazdálkodásának, versenyképességének elősegítésére.

 

Tagok

Dr. Fogarasi József
Dr. Fogarasi József
Egyetemi adjunktus
Dr. Molnar Elisabeta Ilona
Dr. Molnar Elisabeta Ilona
Egyetemi docens
Dr. habil. Nábrádi András
Dr. habil. Nábrádi András
Egyetemi professzor
Dr. Szilágyi Ferenc
Dr. Szilágyi Ferenc
Dékán, Egyetemi docens
Dr. habil. Tarnóczi Tibor
Dr. habil. Tarnóczi Tibor
Egyetemi docens

 

Tudományos munkatársak

Dr. Veres Edit
Dr. Veres Edit
Tanszékvezető, Egyetemi adjunktus
Dr. Fikó Imre László
Dr. Fikó Imre László
Egyetemi adjunktus
Dr. Debrenti Edith
Dr. Debrenti Edith
Tudományos igazgató, Egyetemi docens
Dr. Flórián Gyula László
Dr. Flórián Gyula László
Egyetemi docens
Dr. Kulcsár Edina Éva
Dr. Kulcsár Edina Éva
Egyetemi adjunktus
Dr. Králik Lóránd-István
Dr. Králik Lóránd-István
Egyetemi adjunktus

 

Tudományos segédmunkatársak

Drs. Czuczor Krisztina
Drs. Czuczor Krisztina
Egyetemi tanársegéd
Drs. Hámos Mária Dalma
Drs. Hámos Mária Dalma
Egyetemi tanársegéd

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Partiumi Gazdaságkutató Központ a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem keretében működik a Gazdaságtudományi Tanszékhez kapcsolódóan.

PGK - Működési szabályzat

 

Kutatási Programok

Partiumi Gazdaságkutató Központ a Gazdaságtudományi Tanszék oktatóinak gazdaságtudományi kutatásait szervezi. 

  1. A devizaárfolyam volatilitásának vizsgálata a közép-kelet-európai országokban, illetve az euró bevezetésének hatásai az árfolyam-volatilitásra ezekben az országokban
  2. Az adóhiány csökkentésének tapasztalatai a közép-kelet-európai országokban, illetve romániai mérések pontosságának tanulmányozása
  3. A magyar-román határ menti megyékben működő vállalkozások pénzügyi-gazdasági teljesítményének összehasonlító elemzése
  4. A munkaerőpiac jellemzőinek tanulmányozása a Partiumi Térségben
 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a