Staféta 2017

ROEN
Staféta 2017
Pályázati felhívás tudományos publikáció megjelentetésére egyetemi hallgatók számára

A Partiumi Keresztény Egyetem – Partiumi Területi Kutatások Intézete (PTKI) 2016-ban indította útjára a Staféta nevet viselő tudományos kötetet, melyben kifejezetten egyetemi hallgatók számára kíván publikációs felületet biztosítani.

Az évente megjelentetett kötetben az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező leendő szerzők, kezdő kutatók pályázhatnak megfelelő tudományos színvonalat képviselő tanulmányuk nyomtatásban történő megjelentetésére.

A pályázat alapvető célkitűzése a tehetséggondozás, nevezetesen az, hogy a partiumi kötődésű egyetemi hallgatók kipróbálhassák magukat a tudományos kutatás területén, és megjelentessék első tudományos publikációjukat.

Kik pályázhatnak?

A Partiumi Keresztény Egyetem diákjai, önálló, kifejezetten erre a felhívásra megírt, vagy a 2017-es PTDK-ra benevezett dolgozattal pályázhatnak. Lehetőség van államvizsgára készített szakdolgozattal is pályázni, annak az önálló kutatást magába foglaló részével. A 2017-es PTDK díjnyertes diákjai meghívásos alapon vesznek részt a pályázatban.

A Partiumi Keresztény Egyetemen végzett tehetséges hallgatók, akik három évnél nem régebben, kiváló érdemjeggyel (9-10) védték meg a szakdolgozatukat és vállalják annak formai átdolgozását a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően.

Más egyetemek, főiskolák hallgatói és (három évnél nem régebben végzett) volt hallgatói, amennyiben dolgozatuk kifejezetten a Partium területéhez kötődő témát dolgoz fel. TDK- és szakdolgozattal, valamint kifejezetten jelen kiírásra készített tudományos igényű munkával egyaránt pályázhatnak.

Tartalmi követelmények

A PKE diákjai bármilyen tudományterülethez kötődő dolgozattal pályázhatnak.

A más felsőoktatási intézmények diákjai és végzettei esetében a tudományterület szintén szabadon választható, de alapkövetelmény a témának a Partiumi-régióhoz [1] vagy annak valamely megyéjéhez, tájegységéhez, településéhez való szoros kapcsolódása.

A 2017-es Stafétában is helyet kap egy idegen nyelvű fejezet (angol, francia, német, román). Az idegen nyelven írt tanulmányok esetében nincs tartalmi korlátozás.

A dolgozatoknak tartalmazniuk kell egy bevezetést (témaválasztás, téma jelentősége), egy kutatási/témafeldolgozás részt, mely a dolgozat gerincét képezi és magába foglalja a módszertan leírását és a források megnevezését is, valamint egy befejezést/következtetést. Törekedni kell a témában releváns tudományos források minél szélesebb körű használatára és azoknak a szövegben való hivatkozására [2]. A formai/szerkesztési követelmények megfelelnek a Partium Kiadó standardjainak (melléklet). Korábban publikált dolgozatokat, valamint tartalmi, tudományos és formai hiányosságokkal rendelkező munkákat nem áll módunkban kiadni.

Formai követelmények

A dolgozatokat doc formátumban kell beküldeni a partiumegmail.com címre. A dolgozat terjedelme legalább 5 (öt), legfeljebb 15 (tizenöt) oldal lehet. A dolgozat szerkesztése: a dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban.

A dolgozat fedőlapján a címen kívül kötelezően szerepelnie kell:

    Staféta 2017 feliratnak;

    a szerző/szerzők család- és keresztnevének;

    a szerző/szerzők intézménye adatainak (egyetem/főiskola, kar, szak, évfolyam);

    a témavezető család- és keresztnevének, (tudományos fokozatának), illetve intézménye adatainak.

    A szerző(k) és a témavezető email-címének és mobilszámának.

Jelentkezési határidő:

A dolgozatokat a partiumegmail.com címre csatolt fájlként kell beküldeni. A tárgy mezőbe a „Staféta 2017” megjegyzés kerüljön.

Beküldési határidő: 2017. május 8.

 

[1] Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyék jelenlegi, vagy történelmi területe

[2] Szerző (évszám): Cím, Kiadó, Kiadás helye, oldal; vagy internetes link

partiumkiado-kozlesi.pdf

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a